İntermodal Taşımacılığın Avantajları Nelerdir?

İntermodal taşımacılık, aynı taşıma aracıyla, iki veya daha fazla taşımacılık modu (Karayolu, demiryolu, deniz yolu, havayolu) kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şeklidir.

Intermodal taşımacılıkta taşıma modeli değiştirilirken elleçleme yapılmaz, verimli, zaman planlamasına uyulabilen, düşük maliyetli ve çevre dostu bir taşıma modeli olarak öne çıkmaktadır.

Örneğin; Intermodal taşımak istediğimiz araç yedek parçalarının İzmit’ten treylere yüklemesi yapıldıktan sonra çekicilerle İstanbul’a karayolu ile limana getirilip, İstanbul’dan Ro-Ro Gemisine aktarılan treylerler, Trieste limanına kadar denizyoluyla geçtikten sonra trene aktarılarak Luxemburg’a gönderilir, demiryoluyla Lüksemburg’a ulaştığında treylerler çekicilerle karayoluyla istenilen teslimat noktalarına dağıtılır.

Multimodal ve İntermodal Taşımacılık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Multimodal ve intermodal taşımacılık arasındaki en temel fark, taşınan yükün bulundukları kaplardan başka kaplara aktarılması ya da aktarılmamasıdır. Intermodal (Modlar arası) taşımada hedef; yüklemede ağzı kapatılan ünitenin teslim yerinde açılmasıdır. tek yüklemeyle ve aynı taşıma birimi içinde ürünlerin ellenmeden, birden çok taşıma yöntemleri ile taşınması olarak tanımlanmaktadır.

Multimodal taşımacılıkta ise yükler farklı kaplara aktarılarak çeşitli taşıma yollarıyla sürecin devam etmesi prensibi esastır.

Bunun dışında iki taşıma türü arasında, sorumluluk ve yapılan sözleşmeler bakımından da farklılıklar bulunur. Multimodal taşımacılıkta tüm süreci tek bir taşıyıcı yönetirken intermodal yöntemde kullanılacak farklı taşıma modları için farklı sözleşmeleri yapılması olasıdır.

 

İntermodal Taşımacılığın Avantajları Nelerdir?

  • İntermodal taşımacılık çevre dostu, düşük maliyetli ve oldukça hızlı bir yöntemdir.
  • Bu taşımacılık anlayışı ile yükün en az zamanda ve en ekonomik yolla olması gereken konuma iletilmesi hedeflenir.
  • İntermodal taşıma sırasında birbiriyle uyumlu modlar kullanıldığı için yükün ulaşım yöntemi değiştirmesi de bir hayli hızlı ve düşük riskli şekilde gerçekleşir.
  • Bu yöntem sahip olduğu etkili planlama ve zaman yöntemi olanaklarıyla yükün olası lojistik problemleriyle karşılaşılmasının da yüksek derece önüne geçer.
  • Yükleme, taşıma ve boşaltma aşamalarının daha sıkı kontrol edilmesine ve takip kolaylığına imkan verir.

 


antrepo avrupa balkan ülkeleri blog depolama haber intermodal taşımacılık iskenderun lojistik mersin reyhanlı rusya ülkeleri taşımacılık Türk devletleri şerif lojistik